Op ons landbouwbedrijf De Poshoof zijn we constant bezig om met moderne technieken betere omstandigheden voor onze gewassen maar ook onze omgeving te creƫren. Sinds 2017 zijn we het volgende project gestart:

Directzaai in combinatie met vaste rijpadensysteem

Geen grondbewerking meer door toepassing van directzaaitechniek. Het toepassen van vaste rijpaden met teeltbedden maakt dit systeem mogelijk in ons gematigd zeeklimaat.

In de landbouw wordt er ingegrepen in de natuur om zo hoog mogelijke opbrengsten te behalen. Iedere ingreep die we kunstmatig doen heeft echter gevolgen voor de stabiliteit van het systeem en de bodem.

Om gewassen te zaaien wordt in de landbouw de bodem omgeploegd om een schoon zaaibed te krijgen zonder onkruiden en gewasresten. Door het ploegen wordt het bodemleven letterlijk op zijn kop gezet. Het gevolg is dat de bodem instabieler en veel gevoeliger voor o.a. bodemerosie wordt. Bovendien oxideert een deel van het organisch materiaal door de intensieve bodembewerking waardoor het organische stof gehalte van de bodem afneemt.

Om deze negatieve gevolgen van grondbewerking te beperken moeten er andere technieken ontwikkeld worden.

Door middel van DirectZaai technieken is het mogelijk om direct in de stoppel of in een tussengewas te zaaien zonder grondbewerking. Het voordeel hiervan is dat de bodemstructuur en het bodemleven optimaal intact blijft.

In de praktijk zal er na het hoofdgewas direct een mengsel van tussengewassen gezaaid worden. Dit wordt vlak voor het zaaien door een zogenaamde roller crimper platgerold waar vervolgens met Directzaaitechnieken in gezaaid wordt

Het grote voordeel is dat de bodem goed bedekt en beschermd is en er geen onkruid meer kan ontstaan.

De voordelen van directzaai:

 • Verdwijnen van water en wind-erosie
 • Toename van organische stofgehalte van de bodem
 • Schoner grondwater
 • Enorme afname gebruik gewasbeschermingsmiddelen
 • Minder uitspoeling van meststoffen
 • Veel lager brandstofverbruik en daardoor uitstoot van CO2
 • Minder CO2 die vrijkomt door het bewerken van de bodem
 • Meer vastleggen van CO2
 • Toename van biodiversiteit
 • Minder verstoring van bodemleven en daardoor
 • Lagere mechanisatiekosten
 • Lagere Arbeidskosten

Om dit wereldwijd gebruikte systeem in een gematigd zeeklimaat succesvol te kunnen implementeren is het noodzakelijk te werken met zogenaamde vaste rijpaden. Deze hebben de volgende voordelen:

 • Afname van water en wind-erosie door minder grondbewerking
 • Toename van organische stofgehalte van de bodem
 • Schoner grondwater door beter bodemleven
 • Enorme afname gebruik gewasbeschermingsmiddelen
 • Minder uitspoeling van meststoffen
 • Veel lager brandstofverbruik en daardoor uitstoot van CO2
 • Meer CO2 vastleggen door meer groeidagen voor tussenteelten
 • Door minder grondbewerking wordt er minder organische stof afgebroken en daardoor komt er minder CO2 vrij
 • Toename van biodiversiteit
 • Minder verstoring van bodemleven en daardoor gezondere planten
 • Meer werkbare dagen

De combinatie van deze technieken gaan we in dit project uitvoeren.

Om dit wereldwijd gebruikte systeem in een gematigd zeeklimaat succesvol te kunnen implementeren is het noodzakelijk te werken met zogenaamde vaste rijpaden. Hierbij wordt een trekker aangepast zodat de spoorbreedte op 3,2 m komt. Hierdoor ontstaan er zogenaamde vaste rijpaden waar iedere keer overheen wordt gereden. Tussen de rijpaden ontstaan onbereden teeltbedden waar de gewassen groeien. Doordat de bodem waar de planten groeien niet meer wordt vastgereden kunnen deze hier optimaal wortelen en groeien. Door dit systeem is er geen grondbewerking(ploegen of Niet Kerende Grondbewerking (NKG)) meer nodig.

Om de trekker en het werktuig iedere keer precies over hetzelfde spoor te laten rijden is GPS besturing noodzakelijk op zowel de trekker als het werktuig. Deze besturing kan de trekker met behulp van positiebepaling van de satelliet op 2 cm nauwkeurig met smalle banden over het vaste rijpad laten rijden.

Directzaai wordt in drogere en gebieden waar heel koude winters zijn meer toegepast. Door de drogere omstandigheden is er in deze landen geen last van bodemverdichting. Bovendien heeft de grond in landen waar het zeer hard vriest een heel goed zelfherstellend vermogen. Omdat in ons klimaat het over het algemeen veel natter is hebben onze gronden veel meer last van verdichting.

Om directzaai onder onze omstandigheden te laten slagen zijn vaste rijpaden daarom zeer belangrijk.

Naast de Directzaai heeft het gebruik van vaste rijpaden ook nog andere voordelen n.l.:

 • Afname van water en wind-erosie door minder grondbewerking
 • Toename van organische stofgehalte van de bodem
 • Schoner grondwater door beter bodemleven
 • Enorme afname gebruik gewasbeschermingsmiddelen
 • Minder uitspoeling van meststoffen
 • Veel lager brandstofverbruik en daardoor uitstoot van CO2
 • Meer CO2 vastleggen door meer groeidagen voor tussenteelten
 • Door minder grondbewerking wordt er minder organische stof afgebroken en daardoor komt er minder CO2 vrij
 • Toename van biodiversiteit
 • Minder verstoring van bodemleven en daardoor gezondere planten
 • Meer werkbare dagen

Voor het gebruik van vaste rijpaden moet de trekker een aangepaste spoorbreedte krijgen van 3,2 meter zodat de gangbare werktuigbreedte van 3 m hier precies tussen past. De trekker rijdt vervolgens jaar in jaar uit over hetzelfde spoor. GPS besturing is hier essentieel voor. Een extra voordeel is dat onafhankelijk van de weersomstandigheden alle werkzaamheden altijd uitgevoerd kunnen worden. De planten groeien vervolgens optimaal in onbereden grond.

In de hellingen is het van belang dat er een goede werktuigbesturing de directzaaimachine aanstuurt omdat deze anders door de zwaartekracht afzakt en er niet nauwkeurig genoeg gewerkt kan worden.

Verbrede trekker met modulaire directzaaimachine


Platrollen van groenbemester


Directzaai van de spelt


Resultaat direct na het zaaien


Login
BIOLOGISCH HISTORIE FAMILIE TEELT VRIENDEN CONTACT