Aan de rand van historisch Maastricht ligt ons landbouwbedrijf. Een bedrijf met een even rijke historie als de stad zelf. Wat betreft onze manier van werken is de tijd echter niet stil blijven staan. Het biologisch produceren en het mensen bewust maken wat ze eten ligt ten grondslag aan de bedrijfsvoering van vandaag. De voedzame Limburgse lössgrond helpt ons daarbij.

Naast traditionele akkerbouwgewassen zoals aardappels, uien, witlofwortelen, tarwe en brouwgerst, leggen wij ons ook toe op de teelt van unieke lössasperges.

Hier, in het oudste landbouwgebied van Nederland, leven we rustig. We geven gewassen de kans om te groeien en smaak te ontwikkelen. 
Nadat ze geoogst zijn weerspiegelen ze deze kenmerken. Dat proef je.